Collectes

In de periode 7 maart 2016 tot en
met 5 mei 2016 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van:
de 80ste verjaardag van mevrouw G. Ruijs-Roelofs, het kraamfeest van
de fam. Megens, de 86ste verjaardag van de heer B. van der Wiel, de 65ste
verjaardag van de heer T. Brands, 75ste verjaardagen van de heer en
mevrouw Van den Oever, het huwelijk van het bruidspaar Van Lier-Basten en de 50ste
verjaardag van Mw Boeijen-Kuijpers en Mw Fransen-Kuijpers..

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen van:
Mw. A. van Gaal ter gelegenheid van aar 80ste
verjaardag, fam. Van Aalst ter
gelegenheid van de 50ste verjaardag van de heer Van Aalst, van T.
Damen ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag en J.A.M. van Schaijk ter
gelegenheid van zijn 90ste verjaardag.

Verder
hebben wij de opbrengst van de collecte bij de crematie van de heer A. Vos
mogen ontvangen.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Hans Akkermans tel.0412-402625 of via info@comitezieken.nl.

Giften
kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en
Gehandicapten Berghem.

In verband met de continuïteit van onze stichting zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor ons bestuur.
Belangstellenden kunnen zich melden via info@comitezieken.nl of telefonisch bij onze voorzitter de heer A. Hoefnagels 0412-402331.

4