Collectes

In de periode 6 mei 2016 tot en
met 12-6 2016 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de
90ste verjaardag van mevrouw J. van Erp, de 65ste verjaardag van de
heer Van Doorn, de 50ste verjaardag van mevrouw Van Oorsouw, het 50 jarig huwelijk van fam. Van de Putten-Ceelen en het 25
jarig huwelijk van fam. Van Ballegooij- van Vegchel en de verjaardagen van fam. Van Orsouw- Den Brok.

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen van:
de fam. Megens- van Oorsouw ter
gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk, Boy Hoefnagels ter gelegenheid van
zijn verjaardag, de heer Van Kessel ter gelegenheid van zijn 50ste
verjaardag en fam. Kluijtmans ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijk.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Hans Akkermans tel.0412-402625 of via info@comitezieken.nl.

Giften
kunt u storten op banknummer: NL17RABO0am. 106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en
Gehandicapten Berghem.