Collectes

In de periode 3 juli 2016 tot en
met 11 september 2016 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 50ste
verjaardag van mevrouw R. Peperkamp, de 50ste verjaardag van de heer J. Ulijn,
de 9de verjaardag van Teun van den Bosch, de 65ste
verjaardag van mevrouw Den Brok, de 90ste verjaardag van mevrouw Van
Erp, de 100ste verjaardag van de heer
A. Vos, de 50ste verjaardag van Eric van Maren en Johan Jansen,
het huwelijk van Bas van den Akker en Kim Huibers, de 40ste verjaardag van Dave en Tanja van Erp en het 60 jarig huwelijk van de fam. Megens- van Vugt.

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen van:
de fam. Van Rodijnen- van Erp ter
gelegenheid van hun 60ste verjaardag, de fam. Van Rijsselberg ter
gelegenheid van de 70ste verjaardag van de heer Van Rijsselberg en de 30ste
verjaardag van mej. Van Rijsselberg, fam. Van Duren ter gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk, van mevr. Fransen ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag en de fam. Van Schaijk-Gloudemans ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van den heer Van Schaijk.

Verder
hebben wij een gedeelte van de collecte bij de crematie van mevrouw Bokmans mogen
ontvangen.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Graag vragen wij nu reeds uw aandacht voor de Rabobank Clubkas Campagne waar ook Het Comite Zieken en Gehandicapten weer aan deel neemt. Over enkele weken ontvangen de leden van de Rabobank weer hun 5 stemmen.
Geef ook dit jaar weer 2 van uw stemmen aan Het Comite, zodat wij ons werk kunnen blijven doen. Alvast bedankt.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Hans Akkermans tel.0412-402625 of via info@comitezieken.nl.

Giften
kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en
Gehandicapten Berghem.