Collectes

In de periode 12 september 2016 tot
en met 12 november 2016 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van:
de 70ste verjaardag van mevrouw J. van de Werf, de 65ste verjaardag
van mevr. Van Leur, de 65 ste verjaardag van mevr. Van Zandvoort, het 25 jarig huwelijk van fam. Gloudemans, het 12,5 jaar samenwonen van Ron Hoefnagels en Hilde van Thiel en de reunie van 50 jarigen en de verjaardag van Toon Schuurmans en Anita den Brok.

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen van:
de fam. Langens ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijk, van fam. Manders ter
gelegenheid van de 50ste verjaardag van mevr. Manders en van fam. H. van Schaijk ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Tevens danken wij alle stemmers die hun stem voor de Rabobank Clubkas Campagne aan onze stichting hebben gegeven.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften
kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en
Gehandicapten Berghem.