Collectes

In de periode 12 november 2016 tot en met 26 november 2016 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 60ste verjaardag van de heer Jos Gijsbers, en het 50 jarig huwelijk van fam. G. Theunisse

Giften

In de periode 12 november 2016 tot en met 18 november 2016 hebben wij een gift ontvangen van: Hendriks SGR B.V., fam. Kuijpers ter gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk, van fam. Van de Coolwijk-Boeijen ter gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk en van fam. J van Mun ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.