Collectes

In de
periode 27 november 2016 tot en met 23 december 2016 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 81ste verjaardag van de heer J.
Smits, het 40 jarig huwelijk van fam. A. van den Berk, het 40 jarig huwelijk van fam
J. van Aalst, het 40 jarig huwelijk van fam. J van Schaijk, de 40ste
verjaardag van mw. J van de Camp de pensionering van de heer W. van Galen, het 25 jarig huwelijk van fam. Ceelen -Akkermans en de 80ste verjaardag van de heer G. van den Heuvel.

Giften

In de
periode 27 november 2016 tot en met 23 december 2016 hebben wij een gift
ontvangen van: Van Orsouw Bedrijfskleding Berghem, van Fam. Van Schijndel-Fleuren ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijk
en van 2 stichtingen.

.Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften
kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en
Gehandicapten Berghem.