Giften

In de periode 24 december 2016 tot en met 31 december 2016 hebben wij een gift ontvangen van: Jan van Aalst ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, van fam. C. Bokmans ter gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk en een spontane gift van T.C. van Hintum.


Wij danken iedereen voor de giften en wensen iedereen een gezond 2017 toe.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.