Collectes

In de periode 1 februari 2017 tot en met 26 maart 2017 hebben
wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 85ste verjaardag van
de heer en mevrouw Megens-van Rodijnen, de 65ste verjaardag van
mevrouw Akkermans het 55 jarig huwelijk van fam. Sengers-den Brok, de verjaardag van de heer Van den Hurk, de verjaardagen van de heer en mevrouw Van Hirtum, de 65ste verjaardag van de heer en mevrouw van den Bosch en de 87ste verjaardag van de heer W. van der Wiel.

Giften

In de periode 1 februari 2017 tot en met 26 maart 2017
hebben wij een gift ontvangen van: Mw. van der Linden, van de heer en mevrouw Eijsvogels ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijk en van de Heemkundevereniging Berchs-Heem ter gelegenheid van haar 25 jarig jubileum.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.