Collectes

In de periode 27 maart 2017 tot en met 2 juli 2017 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 30ste verjaardag van Inge Boeijen en Tatjana van Erp, het 50 jarig huwelijk van fam. van Hintum- Brands, de verjaardagen van de fam. van Orsouw- den Brok, het 50 jarig huwelijk van fam. Th van Schaijk, de 70ste verjaardag van mw. M. van der Krogt, de 50ste verjaardag van de heren W. Megens en J. van Gaal, het communiefeest van de dochter van fam. van den Bosch, de 50ste verjaardag van de heer M. van Wanrooij, het huwelijk van fam. Suppers- van Erp, de reünie van 6e klassers meisjesschool 1967, de pensionering van de heer H. Boeijen, de verjaardag van mevrouw van den Hurk uit Oss, de 50ste verjaardag van de heer J. van de Leur, de 85ste verjaardag van de heer C. van den Heuvel, het 50 jarig huwelijk van fam. Zwiers-van Schaijk, de 50ste verjaardag van mw. Timmers-Vos en de verjaardag van Teun van den Bosch.

Giften

In de periode 27 maart 2017 tot en met 2 juli 2017 hebben wij een gift ontvangen van: Tina en Paul Vogels van Vogels AGF, fam. Damen, mw. J van de Velden en van mw. M. van den Broek i.v.m. haar 50ste verjaardag.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.