Collectes

In de periode 3 juli 2017 tot en met 20 augustus 2017 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van Martin-Jan Van Ravenstein en Cindy Rossen, de 80ste verjaardag van mevr. Boeijen, het 50 jarig huwelijk van fam. P. Bokmans, het 150 jarig bestaan van café Den Dort, de 90ste verjaardag van de heer Fr. van Rodijnen, de 50ste verjaardag van de heer A. van Dijk en de 60ste verjaardag van de heer Th. Megens.

Wij hebben de collecte mogen verzorgen tijdens de afscheidsdienst ter nagedachtenis aan Marcel (Cillie) van Schaijk.
Wij danken de fam. Van Schaijk hiervoor en wensen hen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van hun broer, zwager en oom.

Giften

In de periode 3 juli 2017 tot en met 20 augustus 2017 hebben wij een gift ontvangen van: fam. van Berkum-Hoeks ter gelegenheid van het 60 jarig huwelijk, fam. Evers, fam. Van Hoogstraten, fam. Verhagen en fam. van der Wielen ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk.

Ook hebben wij de opbrengst van de collecte bij de crematie van mevrouw Jenny van Leeuwen-van Rooy mogen ontvangen.
Wij danken de familie van Leeuwen voor de gift en wensen Frans, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van echtgenote, moeder en oma.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.