Collectes

In de periode 21 augustus 2017 tot en met 9 oktober 2017 hebben
wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 30ste verjaardag van
Dennis van de Putten, de netwerkbarbecue van Ondernemersvereniging Berghem,
het 50 jarig huwelijk van fam. Dollevoet, het 40 jarig huwelijk van fam. Van
Gruijthuijsen, de 18de en 21ste verjaardag van Joep en Janneke Hoefnagels, de 50ste verjaardag van de heer en mevrouw Van Aalst en de 80ste verjaardag van de heer Van Leur.

Giften

In de periode 21 augustus 2017 tot en met 9 oktober 2017 hebben wij
een gift ontvangen van: van fam. Verstegen i.v.m. de 50ste
verjaardagen en het 25 jarig huwelijk van de heer en mevrouw Verstegen en de 50ste
verjaardag van mevrouw Bögels-Eijsvogels.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412-402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité
Zieken en Gehandicapten Berghem.


Ook dit jaar doet Het Comite Zieken en Gehandicapten Berghem weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne.

Stem ook dit jaar weer massaal op
onze stichting.