Collectes

In de periode 10 oktober 2017 tot en met 16 november2017 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 50ste verjaardag
van de heer Roelofs, de reünie van de schoolverlaters van Het Molenveld en St.Josephschool
uit 1979, de 50ste verjaardag van de heer J. Putters, de 65ste
verjaardag van mw. Ria Dappers, de 65ste verjaardag van de heer en mevrouw van
Hoogstraten en het 25 jarig huwelijk van Alwin en Rita van Dijk.

Giften

In de periode 10 oktober 2017 tot en met 25 november 2017 hebben wij een gift
ontvangen van: van fam. Akkermans i.v.m het 40 jarig huwelijk, het 55 jarig
huwelijk van fam. Vos de 71ste verjaardag van mw. Theunisse, de 65ste verjaardag van mw. Spanjaard. en het 50 jarig huwelijk van fam. Martens-Vos.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Tevens danken wij alle stemmers die hun stem voor de
Rabobank Clubkas Campagne aan onze stichting hebben gegeven.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité
Zieken en Gehandicapten Berghem.