Collectes

In de periode 16 november 2017 tot en met 22 januari 2018 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 50ste verjaardag van de hr. en mw. Geurden, de 60ste verjaardag van de hr. Bert van der Heijden, het 40 jarig huwelijk van fam. Van Schaijk-Dappers, het 5 jarig huwelijk van fam. Van de Camp, de 70ste verjaardag van de hr. A van Erp, de 60ste verjaardag van de heer P. van den Heuvel, de 9de verjaardag van Lynn van den Bosch en de verjaardagen van de hr. en mw. den Brok-de Leeuw.


Giften

In de periode 16 november 2017 tot en met 22 januari 2018 hebben wij een
gift ontvangen van: fam. Martens-Vos ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk,
de fam. Knipping ter gelegenheid van het
25 jarig huwelijk en het 25 jarig bestaan van de onderneming, van fam Van der
Pas ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk, van fam. Hoefnagels ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de hr. en mw. Hoefnagels, van fam. Megens- van Rodijnen ter gelegenheid van het 60 jarig huwelijk, van fam. van der Heijden ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de hr. en mw. van der Heijden, van mw. Van der Heijden -van de Burgt ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag en een spontane gift van T.C. van Hintum.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Tevens wensen wij iedereen een gezond 2018.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken
en Gehandicapten Berghem.