Collectes

In de periode 23 januari 2018 tot en met 3 maart 2018 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 80ste verjaardag van mw. Akkermans, de 70ste verjaardag van de heer R. van den Broek, de 50ste verjaardag van mevrouw Van Galen-den Brok en de 75ste verjaardag van mevrouw Brands.


Giften
In de periode 23 januari 2018 tot en met 3 maart 2018 hebben wij een gift
ontvangen van: fam. Van der Heijden ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijk.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en
we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ook heeft het Comite Zieken en Gehandicapten Berghem de opbrengst van de
collecte bij de crematie van de heer Jongenelen mogen ontvangen.Wij danken de familie Jongenelen voor de gift en wensen mevrouw
Jongenelen, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij de verwerking van het
verlies van echtgenoot, vader en opa.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken
en Gehandicapten Berghem.