Collectes

In de periode 4 maart 2018 tot en met 3 april 2018 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: de pensionering van de heer H.
van der Heijden, de 50ste verjaardag van mevrouw van Alphen en de 88ste verjaardag van de heer B. van der Wiel.

Giften

In de periode 4 maart 2018 tot en met 3 april 2018 hebben wij een gift
ontvangen van: fam. Van den Broek-Vos ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk,
fam. Boeijen ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de heer
Boeijen, fam. Damen ter gelegenheid van de verjaardagen van de heer en mevrouw Damen
en van mevrouw P. van der Sloot ter gelegenheid van haar 50ste
verjaardag.

Wij danken iedereen voor de
uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen
aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę
Zieken en Gehandicapten Berghem.