Collectes

In de periode 4 april 2018 tot en met 3 juni 2018 hebben wij
mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: 80ste verjaardag van mw.
Bimbergen- Roelofs, het 10 jarig
samen zijn van de hr. Van Berkel en mw. De Wilt en de 50ste verjaardag van mw. De Wilt, het 60 jarig huwelijk van fam. Coppens-Bokmans, de feestavond van
de Bier en Frites Ploeg, de 50ste verjaardag van de heer J. van Grinsven, de 50ste verjaardag van de heer M. van Maren, de verjaardagen van fam. Van Orsouw- den Brok de verjaardagen van A. Schuurmans en mw. A. van Schaijk-den Brok, het 50 jarig huwelijk van de heer en mw. Gutte- van Erp, de 50ste verjaardag van mw. Broers-Vos, de verjaardag van mw. Van den Hurk en de 50ste verjaardag van de heer en mw. Bergers-Huibers.

Giften

In de periode 4 april 2018 tot en met 3 juni 2018 hebben wij
een gift ontvangen van: mw. Smits-Boeijen ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag, fam. Vogels ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van mw. Vogels, fam. Huibers ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk, fam. Van der Wiel ter gelegenheid van de familie reünie en fam. Van Gaal-Faassen ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk.

Wij danken iedereen voor de
uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen
aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité
Zieken en Gehandicapten Berghem.