Collectes

In de periode 26 juni 2018 tot en met 12 augustus 2018 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: het 40 jarig huwelijk van de heer
en mevrouw Boeijen-Van Nuland, het
huwelijk van de heer en mevrouw Ouwerkerk van Eck, de 80ste verjaardag van de
heer Th. van Duijnhoven en de verjaardag van Teun van den Bosch.

Giften

In de periode 26 juni 2018 tot en met 12 augustus 2018 hebben wij een
gift ontvangen van: mevrouw Vos-Megens ter gelegenheid van haar 80ste
verjaardag, mevrouw Kops ter gelegenheid van haar 85ste verjaardag, fam.
Reijs-Van Schaijk ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de
heer Reijs en de 60ste verjaardag van mevrouw Reijs, fam. Hoefnagel ter gelegenheid van het 50
jarig huwelijk en fam. Van den Broek ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk.
Verder hebben we nog een anonieme gift ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę
Zieken en Gehandicapten Berghem.