Op 26 juni hebben wij weer onze jaarlijkse ontspanningsmiddag gehouden. Dankzij
uw gulle gaven tijdens collectes en de vele giften kunnen wij weer terug kijken
op een geslaagd evenement, waar we weer plus minus 200 gasten een gezellige middag
konden bezorgen.

Ook dank aan alle vrijwilligers die ons deze middag hebben bijgestaan.