Collectes

In de periode 13 augustus 2018 tot en met 10 september 2018 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 60ste verjaardag van de heer A. van der Sloot en mevrouw G.
van Nuland, de 75ste verjaardag van mevrouw T. Vos, de 50ste
verjaardagen en het 25 jarig huwelijk van de heer en mevrouw Dappers- van
Leeuwen, de 75ste verjaardag van de heer de Kleijn en het 40 jarig
huwelijk van de heer en mevrouw Van Schadewijk-van Schaijk.

Giften

In de periode 13 augustus 2018 tot en met 10 september 2018 hebben wij een
gift ontvangen van: de heer en mevrouw Geurts ter gelegenheid van hun huwelijk, de heer en mevrouw van der Burgt ter gelegenheid van hun huwelijk, AWRV Service Willemien v.d. Wetering en Adrie Reijers en de vrijwilligers vergoeding van evenement de Maasdijk.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę
Zieken en Gehandicapten Berghem.