Collectes

In de periode 11 september 2018 tot en met 30 november 2018 hebben wij
mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het 50 jarig huwelijk van
de fam. G. Smits-Brouwer, het 40 jarig huwelijk
van fam. J. van den Bogaart- van Maren, de 50ste verjaardag van de
heer J. Roefs,de 50ste verjaardag van de
heer B. van Uden, het 40 jarig huwelijk van
de fam. L. Reijnders-Manders, de 60ste verjaardag van Mado Roelofs en het 10 jarig bestaan van zijn zaak Mado bikecenter, het 50 jarig huwelijk van de fam. M. van den Hurk, het 40 jarig huwelijk van fam. H. van den Berg-van Erp, de 50ste verjaardag van mw. Gloudemans, de 76 verjaardag van de heer J. Bokmans en de 50ste verjaardag van mw. R. Bokmans.

Giften

In de periode 11 september 2018 tot en met 30 november 2018 hebben wij een
gift ontvangen van: fam. M. van Helvoirt ter gelegenheid van het 50 jarig
huwelijk, fam. W. van Schaijk-Schellekens ter gelegenheid van het 50 jarig
huwelijk, fam. W. van de Camp-van Erp
ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk, de heer J. van Hoeij ter
gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, van mevrouw Van Vugt-Megens
ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag, de heer M. Schuurmans
ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag, van de heer en mw. Fransen ter gelegenheid van hun beider verjaardag en de Reunie Tuureind.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften.

Dankzij uw uitgebrachte stem op Comité Zieken en Gehandicapten
Berghem, is ook dit jaar de opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne weer geweldig,
ook hiervoor onze hartelijke dank.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité
Zieken en Gehandicapten Berghem.