Collectes

In de periode 1 december 2018 tot en met 28 december 2018 hebben wij
mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 50ste verjaardag van de mw. A. Bokmans en de 21ste verjaardag van dochter D. Bokmans , de 50ste verjaardag van J. van de Pol, de verjaardagen van de hr. en mw. J. en A. Boeijen-Ceelen en de 10de verjaardag van Lynn van den Bosch.

Giften

In de periode 1 december 2018 tot en met 28 december 2018 hebben wij een
gift ontvangen van: fam. H. Bimbergen-Loeffen ter gelegenheid van het 50 jarig
huwelijk, fam. P van de Camp ter gelegenheid van de verjaardag van Paul en Bas, fam. J. Las en de heer Van Oorsouw ter gelegenheid van zijn 30ste verjaardag.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę
Zieken en Gehandicapten Berghem.