Collectes

In de periode 16 januari 2019 tot en
met 12 februari 2019 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid
van: het 50 jarig huwelijk van fam. Th. Gutte en het 50 jarig huwelijk van fam.
P. van Ballegooij.

Giften

In de periode 16 januari 2019 tot
en met 12 januari 2019 hebben wij een gift ontvangen van: T.C. van Hintum, van
fam. M van Gaal ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de heer M. van Gaal, van fam.
A. van den Broek ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de heer
A. van den Broek en fam. G. van Schaijk-Ouwens ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijk.

Wij danken iedereen voor de
uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan
de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.