Collectes

In de periode 13 februari 2019 tot en met 25 maart 2019 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 50ste verjaardag
van de heer M. van Schaijk, de 75ste verjaardag van mw. T. van Gaal, de 75ste verjaardag van mw. Th. van
Ravenstein, de 75ste verjaardag van de heer M. van den Hurk, de 75ste
verjaardag van de heer F. van Dijk en het 40 jarig huwelijk van fam. R. van der
Heijden.

Giften

In de periode 13 februari 2019 tot en met 25 maart 2019 hebben wij een gift
ontvangen van: Bèrge dur ut Lint en fam. T. Damen ter gelegenheid van de verjaardagen van de heer en mevrouw Damen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité
Zieken en Gehandicapten Berghem.