Collectes

In de periode 11 april 2019 tot en met 18 juni 2019 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 80ste verjaardag
van mw. Van den Heuvel-Koppelaars, de verjaardagen van fam. P. van Orsouw, de 50ste verjaardag van de heer G. Theunisse, de 50ste verjaardag van mw. Megens-Verberk, de 50ste verjaardag van mw. Pittens-van der Heijden, de 75ste verjaardag van mw. Ulijn, de 80ste verjaardag van mw. Van Aalst, de 75ste verjaardag van mw. Van den Hurk en de 50ste verjaardag van de heer A. den Brok.

Giften

In de periode 11 april 2019 tot en met 18 juni 2019 hebben wij een gift
ontvangen van: fam. Th. Kuijpers, fam. W. van Kreij, fam. F. Boeijen, fam. Kardol vanwege de 50ste verjaardag van de heer P. Kardol, van mw. van Oorsouw-Hoeks vanwege de 90ste verjaardag van mw. van Oorsouw-Hoeks,fam. Kocken opa en kleinzoon samen 100 jaar, .

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę
Zieken en Gehandicapten Berghem.