Collectes

In de periode 19 juni 2019 tot en met 11 augustus 2019 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 25ste verjaardag
van Stan van den Broek, de 50ste verjaardag van mw. C. van Schaijk en mw. Chr. van der Wijst, de 70ste en 75ste verjaardag van de hr. en mw. Van der Zijde, het 40 jarig huwelijk van fam. Hendrickx, de 90ste verjaardag van mw. Coppens-Bokmans, de 50ste verjaardag van de hr. L v.d. Wielen, het 50 jarig huwelijk van de hr. en mw. Den Brok, de 50ste verjaardag van de hr. A. Gloudemans, de 90ste verjaardag van de hr. W. Megens, de 12de verjaardag van Teun van den Bosch en de 80ste verjaardag van de hr. A. van Erp.

Giften

In de periode 19 juni 2019 tot en met 11 augustus 2019 hebben wij een gift
ontvangen van: fam. Van Altvorst ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de heer W. van Altvorst en fam. Van den Hoogen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de heer R. van den Hoogen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften.

Op 11 juni 2019 hebben wij onze jaarlijkse ontspanningsmiddag weer houden.
Dankzij de medewerking van een groot aantal vrijwilligers hebben we er
weer een geslaagde middag van kunnen maken voor de in grote getalen aanwezige
zieken, gehandicapten en ouderen.
Familie van Gaal en vrijwilligers bedankt.

Ook dit jaar doen wij weer mee met Rabo ClubSupport.
Als u Comité zieken en
Gehandicapten een warm hart toedraagt, stem dan
massaal op onze stichting, zodat wij ook na ons 50 jarig bestaan eind 2020 ons
nuttige werk kunnen blijven doen.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité
Zieken en Gehandicapten Berghem.

T