Collectes

In de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023 hebben wij mogen collecteren op het feest van Marco Reinders, Theo van de Camp, Leo van Erp, Fam. S.van de Veerdonk, Fam. P. Broeksteeg Fam. A. van de Wetering.

Giften

In de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023 hebben wij een gift mogen ontvangen van fam. Fam. Kardolfer, Fam. van Hoeij, Kapsalon Marielle, Enzo van den Broek, Fam. G. van Schaijk, Fam. van den Broek -Gremmen, Hr. van Orsouw en Fam. H. Verhagen.

Verder hebben wij de inhoud van de collectebussen bij de crematie van Mw. Joke Brands mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de giften in het bijzonder Fam. Th Brands.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.