Collectes

In de periode 21 augustus 2019 tot en met 21 september 2019 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 25 jarig huwelijk van fam. Hoes-van Erp, het 50 jarig huwelijk van de fam. Noordeloos-van der Burgt en de 80ste verjaardag van Mw. van Brakel.

Giften

In de periode 21 augustus 2019 tot en met 21 september 2019 hebben wij een gift ontvangen van: de heer C. Manders ter gelegenheid van zijn 30ste verjaardag en fam. J. van Lier ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften.

Ook dit jaar doen wij weer mee met Rabo ClubSupport.
Als u Comité zieken en Gehandicapten een warm hart toedraagt, stem dan massaal op onze stichting, zodat wij ook na ons 50 jarig bestaan eind 2020 ons nuttige werk kunnen blijven doen.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité
Zieken en Gehandicapten Berghem.