Collectes

In de periode 22 september 2019 tot en met 10 november 2019 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het 40 jarig huwelijk van fam. G. van Schaijk-Hoeks, het 25 jarig huwelijk van de heer en mevrouw Van den Bosch-van den Hurk, de reünie van 50 jarigen 2019, de 30ste verjaardag van de heer K. van Oosterom en het 11-11 bal van de Centrum Knollen.

Giften

In de periode 22 september 2019 tot en met 10 november 2019 hebben wij een gift ontvangen van: Mevrouw. A. Vos- van Rodijnen ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag, fam. A. van den Broek ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijk, fam. Van Gaal-Hees ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijk en mevrouw Hoefnagels ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we
danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften.

Ook heeft het Comité Zieken en Gehandicapten Berghem een deel van de opbrengst van de collecte bij de crematie van de heer G. van Ravenstein mogen ontvangen. Wij danken de familie Van Ravenstein voor de gift en wensen mevrouw Van Ravenstein, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van echtgenoot, vader en opa.

Dankzij uw uitgebrachte stem op Comité Zieken en Gehandicapten Berghem, is ook dit jaar de opbrengst van de Rabo ClubSupport (voorheen  Rabobank Clubkas Campagne) weer een geweldig succes, ook hiervoor onze hartelijke dank.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen
tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité
Zieken en Gehandicapten Berghem.