Collectes

In de periode 11 november 2019 tot en met 19 december 2019 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 85ste verjaardag van mevrouw Megens-Tonies, het 37,5 jarig huwelijk van de heer en mevrouw Govers- van Hoogstraten, de 50ste verjaardag van de heer M. Lourenssen, 80ste verjaardag van de heer G. Bimbergen en het 50 jarig huwelijk van fam. R. Boeijen-Merx.

Giften

In de periode 11 november 2019 tot en met 19 december 2019 hebben wij een gift ontvangen van: fam. Boeijen-Brinkman, mevrouw van de Velden ter gelegenheid van haar 88ste verjaardag, fam. Van den Heuvel-van Rodijnen, fam. Van Ravensteyn-van der Burgt ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijk en van fam. Broess naar aanleiding van het overlijden van Mw. J. Broess.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften.

Wij danken de familie Broess voor de gift en wensen fam. Broess veel sterkte bij de verwerking van het verlies van zus Joke.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.