Collectes

In de periode 7 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 80ste verjaardag van de heer W. van Orsouw, de 80ste verjaardag van mevrouw C. van der Linden en het 12 1/2 jarig samen zijn van de heer R. Thielens en mevrouw A Dappers.

Giften

In de periode 7 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 hebben wij een gift ontvangen van: de heer F. dan Brok ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag

Verder wij hebben de opbrengst van de collecte bij de crematie van de heer H. van der Heijden en de heer J. Las mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften.

Wij danken in het bijzonder de familie Van der Heijden en de familie Las voor de gift en wensen hen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van hun dierbaren.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.