Giften

In de periode 1 april 2020 tot en met 30 april 2020 hebben wij een gift ontvangen van: mevrouw Van den Boogaard ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag.

Verder wij hebben de opbrengst van de collecte bij de crematie van ons bestuurslid Wim Arts mogen ontvangen.

Wij danken mw. Van den Boogaard voor de gift.

Wij danken in het bijzonder de familie Arts voor de gift en wensen hen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van echtgenote, vader en opa.

In verband met de uitbraak van het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten tijdelijk de bezorging van fruitschalen stop te zetten.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.